روز اول

آغاز تور مسکو ساعت 08:45 صبح پرواز از تهران به مسکو با ماهان (مدت پرواز: سه ساعت و 45 دقیقه)- ساعت 12:15به وقت محلی ورود به مسکو- استقبال در فرودگاه  مسکو- انتقال به هتل ساعت 15:00تحویل اتاق و اقامت در اتاق استاندارد- بعد از ظهر بازدید از: متروی مسکو - خیابان آربات قدیم - ساختمان وزارت امور خارجه (نمای بیرونی) 

روز دوم

صبحانه در هتل و بازدید از: محوطه کرملین و کلیساهای کرملین- شاه توپ و شاه زنگ در محوطه کرملین- کلیسای جامع عیسی منجی

صومعه و آرامستان تاریخی ناوادویچی- ظهر: گشت قایق سواری روی رودخانه مسکو و صرف ناهار بوفه

بازدید از: کلیسای واسیلی مقدس (نمای بیرونی)- میدان سرخ- نقطه صفر- آرامگاه سرباز گمنام- باغ الکساندر- میدان مانژ

وقت آزاد جهت خرید

روز سوم

صبحانه در هتل و بازدید از: آرامگاه لنین- موزه جنگ جهانی دوم - پارک پیروزی- دانشگاه مسکو

(یکی از هفت خواهران مسکو- نمای بیرونی)- تپه وارابیف (تپه گنجشک ها- بام مسکو)- ظهر: صرف ناهار در رستوران آذری

گشت پارک ودنخا- شب: نمایش تئاتر فولکلوریک روسیه- گشت شبانه میدان سرخ 

روز چهارم

صبحانه در هتل- وقت آزاد جهت استفاده از امکانات هتل -CHECK OUT- وقت آزاد جهت خرید- ظهر: صرف ناهار فست فود

انتقال به فرودگاه مسکو و پرواز به سنت پترزبورگ و ادامه تور مسکو با خطوط هوایی روسیه (مدت پرواز: یک ساعت و20 دقیقه)- استقبال در فرودگاه انتقال به هتل و اقامت در اتاق استاندارد- گشت شبانه سنت پترزبورگ و بازدید از پل های متحرک

روز پنجم

صبحانه در هتل و بازدید از: تندیس نیکلای اول- میدان اسحاق- کلیسای جامع  اسحاق- تندیس پتر کبیر

ناو جنگی آورورا (نمای بیرونی)- قلعه، زندان قلعه و کلیسای پتر و پاول- جزیره زایچی- ظهر: صرف ناهار بوفه در هتل

بازدید از: کلیسای خون مقدس (نمای بیرونی)- ترانسفر به هتل یا ترانسفر به مراکز خرید

بازدید از خیابان تاریخی و زیبای نوسکی -وقت آزاد برای خرید

روز ششم

صبحانه در هتل و بازدید از: کلیسای کازان- میدان قصر- گشت کامل از موزه ارمیتاژ- کاخ زمستانی- ارمیتاژ کوچک و بزرگ    

ظهر: صرف  ناهار در رستوران

روز هفتم

صبحانه در هتل- سفر به پترگوف با قایق و بازدید از: باغ پترگوف (باغ فواره ها- فقط بازدید پارک ها و فواره ها)- خلیج فنلاند

کلیسای پترو پاول پترگوف- ظهر: صرف ناهار فست فود- بازدیداز: دهکده تزاری و کاخ باشکوه کاترین و اتاق کهربا

(شهر پوشکین)- ترانسفر به هتل

روز هشتم

پایان تور مسکو صبحانه در هتل- CHECK OUT- انتقال به فرودگاه- ساعت 14:10به  وقت محلی پرواز مستقیم  به تهران با ماهان